Clicky

Visie

Vooraf

Roeselare en omgeving had nood aan een modern tennis- en sportcomplex. Er was voortdurende vraag naar sportgelegenheid en er was een nijpend tekort aan infrastructuur. Onze zustervereniging Tennisclub Rumbeke telt 900 leden waarvan 450 jeugdleden. Veel tennissers konden in de winter hun favoriete sport niet beoefenen bij gebrek aan overdekte terreinen. Daarom ging de VZW Rista deze uitdaging aan en ontwikkelde samen met de stad een project.Het project

De VZW Rista ging deze uitdaging aan en wilde een dergelijke site uitbouwen. Samen met de stad werd gezocht naar een ideale sportomgeving. De "sportsite Wervikhove" beantwoordde aan onze verwachtingen. En wij wilden meer dan enkel tennis. Er moest ook ruimte zijn voor andere sporten. Naast een uitgebouwde sportinfrastructuur is er namelijk ook nood aan opvang, enerzijds voor de jongeren en anderzijds voor de kinderen van de ouders die sporten. Bv. studieopvang, sport na school …

Wij wilden niet enkel onze wensen vervuld zien, maar ook deze van een grotere samenleving. Door de oordeelkundige ontwikkeling van de sportsite wordt aan verschillende behoeftes voldaan. Het indoorgedeelte bestaat uit een hal met twee functionaliteiten. Een tennishal die voldoet aan de huidige normen en een multifunctionele hal voor diverse sporten (volley, tennis, badminton, voetbal…) Daarnaast zijn er twee kleinere polyvalente ruimtes, een ruime cafetaria en een studie- en leslokaal. Outdoor worden er tennisterreinen aangelegd.


vzw RISTA

Voor het beheer van de infrastructuur werd op 12 januari 2010 een nieuwe dynamische VZW opgericht. Voorzitter Harry Stoop beschikt over een groep onbezoldigde gemotiveerde bestuursleden. De initiatiefnemers onderschrijven volgend doelstelling: "Een waaier van sportmogelijkheden aan te bieden binnen in de regio." Om onze doelstelling te verwezenlijken gaan wij uit van twee essentiële maatschappelijke uitgangspunten:


Enerzijds richt de VZW Rista zich niet enkel op tennis. Naast de tennisactiviteiten zijn er in de multifunctionele hal ook andere sportbeoefeningen mogelijk. Wij denken daarbij aan volleybal, basketbal, minivoetbal en sport in het algemeen.

Anderzijds staat de VZW Rista open voor elke sporter of vereniging/school. Tennissers van andere clubs kunnen zich aansluiten. Verenigingen en scholen kunnen gebruik maken van de infrastructuur. Om onze doelstelling te bereiken willen wij een samenwerking met geďnteresseerden op verschillende vlakken.