Clicky

Privacy

In deze privacyverklaring willen we alle bij Rista aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Rista stelt alles in het werk om de privégegevens van haar leden te beschermen en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit wil zeggen dat we de gegevens enkele gebruiken voor intern gebruik en verwerking van gegevens voor lessen, kampen, inschrijving Tennis Vlaanderen en andere club gerelateerde evenementen. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen ivm aankomende evenementen.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club. Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer
  • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • Alle personen die namens Rista van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Inzage gegevens

Wenst u te weten welke gegevens we over jou hebben bijgehouden dan kan je altijd mailen naar info@rista.be
Indien u dit wenst kunnen we alle gegevens wissen uit onze database.

Wens je je uit te schrijven uit onze nieuwsbrief, dan kan dit door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op de uitschrijflink.
Jou gegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen. Enkel voor Tennis Vlaanderen dienen we jou gegevens in het systeem in te geven.

Opgeslagen gegevens

De gegevens van de leden van Rista worden opgeslagen in verschillende databases binnen de club en door Tennis Vlaanderen en worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Tot maximum 5 jaar inactiviteit.

Tennis Vlaanderen

Op deze pagina kan je de privacy verklaring bekijken van Tennis Vlaanderen.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten ivm de privacy van je gegevens dan kan je altijd mailen naar info@rista.be
Ben je niet tevreden over de manier waarop Rista omgaat met de gegevens dan kan je contact kan opnemen met de privacy autoriteit.

Contactgegevens

Rista
Wervikhovestraat 7A
8800 Rumbeke
Telefoon : 051 24 87 62
Email : info@rista.be

Wijziging privacy statement

Rista kan zijn privacyverklaring wijzigen.Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.